لازم به ذکر است پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه کالا به هیچ عنوان کالا مسترد نخواهد شد لذا کاربر هنگام خرید دقت نماید و هزینه ارسال کالا کاملا بر عهده خریدار می باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه ارسال کالا به شرکت حمل مربوطه ،کالا به فروشگاه دکتر ساتیوا مرجوع شده و به نفع فروشگاه ضبط می گردد و کاربر هیچ مالکیتی بر روی کالایی که بدلیل عدم پرداخت هزینه حمل مرجوع شده است را نخواهد داشت.