۲ مهر ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات

کاشت جودوسر

کاشت جودوسر در راستای تولید غله مغذی در مقایسه با سایر محصولات مانند گندم و جو، یک انتخاب مناسب است.

جودوسر یا یولاف به عنوان یک محصول “آسان” برای کشت شناخته شده است

اما کاشت آن نیازمند تبحر و تخصص خاصی است تا بتواند تولید و عملکرد بالایی داشته باشد.

کنترل علف های هرز در مزارع تحت کشت یولاف در مقایسه با دیگر مزارع غلات کمتر است

و مهم ترین امر در کشت آن برداشت به موقع دانه از مزرعه است.

برخی از ارقام زراعی جودوسر نسبت به سایر هنگام برداشت ریزش بیشتری دارند

و به همین دلیل این گونه ارقام زراعی جودوسر نیازمند برداشت به موقع هستند تا عملکرد محصول کاهش نیابد.

مزارع وسیعی در دنیا تحت کاشت جودوسر قرار دارد و در ایران هیچ گاه به صورت وسیع کاشته نشده است.

یولاف گیاهی حساس به سرما هم می باشد و زمان کاشت آن در ایران تقریبا یک فصل بیشتر نیست ،

زیرا در اکثر مناطق ایران وضعیت آب و هوایی به طوری است که امکان کاشت بهاره و پاییزه وجود ندارد.

ترجیحا بهترین فصل کاشت جودوسر در ایران اوایل فصل پاییز تا اواسط آن بسته به مناطق آب و هوایی مختلف ایران دارد.

شرایط زراعی یولاف بسیار شباهت با شرایط کاشت جو، گندم پاییزه دارد.

در ایران تنوع آب و هوایی به گونه ای است که فصل کاشت در اکثر مناطق پاییزه می باشد.

جودوسر به دو صورت دیم و آبی قابل کاشت است،

اما میزان عملکرد یولاف بسیار از جو و گندم کمتر است و در اکثر مزارع تحت کاشت ایران حداکثر عملکرد دو تن گزارش شده است

و در معدود موارد دو تن و نیم در شرایط کاشت آبی مشاهده شده است، اما این میزان در شرایط کاشت دیم تقریبا ۳۰ درصد کمتر می باشد.

کاشت جودوسر

این گیاه از لحاظ احتیاجات آبی متوسط بوده و در شرایط آبی بعد از اردیبهشت ماه به دو الی سه بار آب دهی با فواصل منظم بسته به منطقه تحت کاشت کفایت می کند.

مناسب ترین خاک جهت کاشت جودوسر خاک لومی بوده و

ترجیحا جهت رعایت تناوب کشت قبلا جو و یا گندم در مزرعه کاشت نشده باشد،

این گیاه نیاز زیادی به علف کش ندارد و گیاه مقاومی از بابت آفات می باشد و امکان کاشت آن بصورت ارگانیک وجود دارد.

برداشت جودوسر از مزارع ، دیرتر از جو و گندم می باشد

و بسته به گرمای هوا بازه زمانی بین یک تا دو هفته متغیر است و در اکثر مزارع باید تا انتهای زرد شدن تمامی خوشه ها صبر کرد،

سپس تمامی مزرعه همزمان برداشت شود، کاشت و برداشت یولاف کاملا مکانیزه بوده و نیازی به دخالت دست نیست.

متاسفانه این غله در ایران مورد بی مهری بوده و اصلاح بذر مقاوم به شرایط آب و هوایی ایران و مدیریتی بابتی تولید و تکثیر آن انجام نشده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *