۲۹ فروردین ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات

کاشت گیاه استویا

استویا گیاهی است برای آب و هوای معتدل، در زمستان شاخ و برگ های گیاه کامل از بین می رود و بخش زیرزمینی آن زیر خاک باقی می ماند.

دراسفند ماه همان سال رشد کرده و در بهار محصول می دهد.

بهترین تاریخ کشت استویا در زمین ۱۵ اسفند تا ۲۰ فروردین ماه است.

?این گیاه بهترین رشد را در مناطقی که دمای هوا در زمستان بین ۱۰- تا ۷ درجه سانتی گراد است دارد.

استویا به یک فصل گرم و طولانی برای تولید برگ های بیشتر نیاز دارد.

?مکان های مرطوب با سایه بعد از ظهر برای کشت استویا مناسب هستند.

اگرچه بذرها به مراقبت کمی نیاز دارند ولی برای این که به خوبی جوانه بزنند به یک مکان گرم، خاک نسبتا مرطوب و نور نیاز دارند.

?زمان گلدهی پس از ۱۰۴ تا ۵۴ روز بعد از تاریخ كشت استویا است.

در موطن اصلی استویا دمای روز و شب بین ۴۳تا ۲۱ درجه سانتی گراد و بارندگی تا ۱۳۷۵ میلی متر در سال است.

گیاه استویا در پایان فصل قبل از گل دهی، یكجا برداشت می شود.

?در شرایط آب و هوایی کشورهایی چون کانادا در هر هکتار کشت استویا حدود ۳۰۰۰ کیلو گرم محصول استویا به دست می آید که هر گرم آن دارای۱۰۵ میلی گرم قند استویوزید است.

در ایران، شرایط دما و نور کافی برای کشت استویا مناسب است، اما خاک مناسب برای کشت استویا باید دارای شوری پایین باشد.

این امر باعث می شود تا مناطق محدودی برای کاشت این گیاه در ایران فراهم باشد.

با توجه به زادگاه گیاه یعنی پاراگوئه که میزان بارندگی آن شبیه میزان بارندگی استان گیلان است.

برای اولین بار مناطق جلگه ای گیلان زیر کشت این گیاه قرار گرفت، که سازگاری خوبی را نشان داد.

با توجه به تفاوت این گیاه در مقابل اسیدیته خاک بین ۷-۵/۵ می توان شرایط اقلیمی استان گیلان و مازندران و گلستان را مناسب کشت این گیاه دانست.

شرایط کشت استویا

۱- حداقل دما در زمستان ۰ درجه و حداکثر۳۲ درجه در تابستان

۲- آب و هوای معتدل و گرمسیری

۳- سی تا چهل هزار نهال برای هر یک هکتار

۴- استفاده از نوار تیپ(قطره ای)برای کاشت این گیاه

۵- استفاده نکردن از سموم برای از بین بردن علف های هرز

۶- فاصله هر نهال برای کاشت ۳۰ تا ۴۰ سانت و فاصله بین مرزها ۷۰ سانت

۷- زمان آبیاری بهتر است هر روز باشد(حداقل ۱ روز حداکثر۲ روز)

۸- زمان کاشت:۱۵ اسفند تا ۲۰ فروردین

۱۰- استفاده از پلاسیک های مخصوص جهت جلوگیری از رشد علف های هرز

شرایط برداشت استویا

۱- برای هر ۳ هکتار ۳نفر کارگر جهت آبیاری،برداشت محصول،خشک کردن و کیسه گرفتن محصول نیاز می باشد.

۲- محصول بعد برداشت در(محلی که آفتاب به آن نرسد) باید خشک شود.

۳- گیاه در برداشت اول به فاصله ۵ تا ۷ سانتی از سطح زمین با قیچی باغبانی برش داده شود.

۴- گیاه با سرشاخ ها و برگ خشک شود، برگ ها بعد از خشک شدن جدا شود.

۵- در زمستان برای جلوگیری از سرما گیاه کف بر شود.

منبع : کانال مدیران صنایع غذایی