اثر ازن

ازن دارای اثر بسیار حیاتی بر بدن انسان – قسمت دوم
۵ آذر ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات
اثر ازن بر بدن انسان ۷- ازن عنصری ضد نئوپلاستیک به شمار می رود . این به آن معناست که ازن مانع رشد بافت جدید می گردد، زیرا تقسیم سریع سلول ها ، مسئولیت آن ها را در برابر تولید آنزیم های لازم جهت حفاظت از خودشان در برابر ...
بارگزاری بیشتر
ازن دارای اثر بسیار حیاتی بر بدن انسان – قسمت اول
۱ آذر ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات
اثر ازن بر بدن انسان ۱- در حضور اکسیژن میزان اینترفرون به حد قابل توجهی افزایش پیدا می کند . اینترفرون ها پروتئین های کروی هستند که کلیه بخش های دستگاه ایمنی بدن را سازماندهی می کنند . برخی از آن ها توسط سلول های آلوده به ویروس ها ...
بارگزاری بیشتر