اسیدچرب

یولاف(جودوسر) غله ای غنی از روغن غیر اشباع
۲۳ تیر ۱۳۹۶ بدون نظر مقالات
یولاف غنی از روغن غیر اشباع یولاف( جودوسر) در بین غلات حاوی بالاترین درصد روغن می باشد. یولاف( جودوسر)بین ۳ تا ۱۸% حاوی روغن است و بالغ بر ۹۰% روغن آن، در دانه (آندوسپرم) یولاف( جودوسر) وجود دارد. بالاترین درصد وجود روغن(لیپید) در بین غلات، در جوانه یولاف( جودوسر) ...
بارگزاری بیشتر