سرکه های سنتی و صنعتی

مقایسه سرکه های سنتی و صنعتی
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات
 سرکه های سنتی و صنعتی تولید سرکه در صنعت به دو روش مختلف صورت می‌گیرد: در روش اول، سرکه را با استفاده از خود میوه‌ها تهیه می‌کنند. میوه‌هایی که برای تولید سرکه به‌ برده می‌شوند، باید دارای کربوهیدرات بالایی باشند یعنی یا میزان نشاسته آن‌ها زیاد باشد یا به ...
بارگزاری بیشتر