طبع سرد و گرم

خوراکی ها با طبع سرد و گرم
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات
طبع سرد و گرم   بدن انسان از دو منظر دچار تغييراتي مي گردد. منظر اول سردي و گرمي بدن است. بعضي از مواد غذايي، گرما بخش جسم آدمي هستند و برخي سرد کننده(سست کننده). منظر دوم تري و خشکي يعني ميزان آب بدن. بعضي از مواد غذايي رطوبت ...
بارگزاری بیشتر