گندم سیاه

گندم سیاه یا چاودار غله ای برای سلامت
۹ آبان ۱۳۹۶ مقالات
گندم سیاه این گندم کاملا با گندم معمولی متفاوت است و این تنها شباهت اسمی است، اسم اصلی آن چاودار است. گندم سیاه: منبع پروتئین با توجه به محل کشت این ماده غذایی میزان پروتئین این گندم به ۱۵ درصد وزن آن (گندم خشک) می رسد. این ماده غذایی ...
بارگزاری بیشتر