انواع محصولات یولاف ( جودوسر)

بعد از برداشت این غله محصولاتی که ابتدا به ساکن به صورت اولیه تولید می شود موارد زیر می باشد:

 • آرد کامل ( شامل بوجاری و سپس تنظیم درجه فرآوری آرد جهت تولید آرد کامل از دان کامل ( سبوس + دان) می باشد)

 • آرد دان (شامل بوجاری – سایش سبوس از دان کامل – تنظیم درجه فرآوری آرد جهت تولید آرد دان از دان خام باقی مانده)

 • آرد سبوس (شامل بوجاری – سایش سبوس از دان کامل- جداسازی کامل دان- تنظیم درجه فرآوری جهت تولید آرد سبوس)

 • سبوس خام ( شامل بوجاری – سایش سبوس از دان کامل – جداسازی کامل دان- خرد کردن سبوس تا درجات مد نظر)

 • دان بدون سبوس ( شامل بوجاری – سایش سبوس از دان کامل – جداسازی کامل دان از سبوس)

 • پرک فوری ( کلیه موارد فوق تا استحصال دان بدون سبوس- سپس فرآیند تولید پرک فوری)

 • پرک معمولی (کلیه موارد فوق تا استحصال دان بدون سبوس- سپس فرآیند تولید پرک معمولی)

 • بلغور (کلیه موارد فوق تا استحصال دان بدون سبوس- سپس فرآیند خرد کردن دان در حد بلغور)

انواع محصولات چاودار ( روگن)

بعد از برداشت این غله محصولاتی که ابتدا به ساکن به صورت اولیه تولید می شود موارد زیر می باشد:

 • دان کامل (بعد از برداشت عمل بوجاری انجام گرفته و خلوص ۹۹% حاصل می شود)

 • آرد کامل ( شامل بوجاری و سپس تنظیم درجه فرآوری آرد جهت تولید آرد کامل از دان کامل )

 • پرک فوری (شامل بوجاری تا استحصال دان خالص – سپس فرآیند تولید پرک فوری)

 • پرک معمولی (شامل بوجاری تا استحصال دان خالص – سپس فرآیند تولید پرک معمولی)

 • بلغور (شامل بوجاری تا استحصال دان خالص- سپس فرآیند خرد کردن دان در حد بلغور)

محصولات ما:

این مجموعه توانایی ارائه کلیه محصولات فوق از یولاف ( جو دوسر) و چاودار (روگن) را به صورت جزئی و عمده در تمامی سال به مردم عزیز را دارد، لذا در صورت درخواست خرید و اطلاع از قیمت فروش هر یک از محصولات فوق از طریق راه های ارتباطی ذیل با ما می توانید ارتباط برقرار کنید:

از طریق تکمیل فرم خرید و ارسال به ایمیل: Info@dr-sativa.com

شماره تماس : ۰۹۲۱۱۷۶۶۳۴۸

با ما در کانال تلگرام همراه باشید: t.me/drsativa

لازم به یارآوری است که هزینه ارسال محموله بر عهده خریدار می باشد.

کلیه محموله جهت ارسال بیمه و بسته بندی بر مبنای درخواست خریدار انجام خواهد شد.