【Emily】唔使再行百步梯 葵涌邨斜道升降機啟用


【明報專訊】葵涌邨連接大窩口道至禾塘嘴街、俗稱「百步梯」嘅樓梯,係上落山必經之路,唔少長者行到中段都要唞唞。立法會於2017年通過撥款約2.5億元興建斜道升降機,去年底建成,噚日啟用,日後居民上山或落山只需1分鐘,較以往輕鬆得多。路政署喺2017年向立法會介紹,預計每日會有8600人次使用,斜道升降機系統全長約40米,兩者高度差距約20米(約7層樓高),提供全自動無障礙通道。