بیات شدن نان

بیات شدن نان
۵ فروردین ۱۳۹۷ بدون نظر مقالات
بیات شدن نان بیاتی را به طور کلی فرآیند دو مرحله ای می دانند. در طی چند ساعت اول خروج نان از فرآمیلوز های نشت کرده به فضای بین گرانولی به آهستگی به هم نزدیک شده و رتروگرید می شوند ( پیوند هیدروژنی بین آن ها برقرار می شود). ...
بارگزاری بیشتر