نان

نکات مهم در خصوص نان و مصرف آن
۵ آبان ۱۳۹۶ مقالات
مصرف نان نکاتی مهم درخصوص مصرف نان چیدن نان های داغ بر روی هم، کپک زدگی را تسریع، فساد زدگی را تسهیل و ضایعات نان را تشدید می کند. قبل از سرد شدن کامل نان ها، آن ها را دسته نکنید. نان سرد شده را نیز در پلاستیک دربسته ...
بارگزاری بیشتر